• plaktkeretek
  plaktkeretek
 • informci tartk informci tartk
  informci tartk
 • vilgt tblk
  vilgt tblk
 • megllt tblk
   megllt tblk

Vásárlási feltételek

 

A Megadesign Kft. által üzemeltetett www.aluplakatkeret.hu webáruházban az általa forgalmazott termékeket értékesíti.

I. Vásárló

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. Szerződő felek

A www.aluplakatkeret.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Megadesign Kft. mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.
A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.

III. Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát.
A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.
A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Belépés menüpontban belépve az általa megadott felhasználónévvel és jelszóval.

IV. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Bővebb információ igény esetén kérhető telefonon vagy e-mailben is. 
Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.
A termékek ára házhozszállítás esetén nem foglalja magába a csomagolás, szállítás költségét és a biztosítást.
Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék, vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni, vagy a vásárlóval egyeztetve a helyes áron kiszámlázni azt.
Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.
Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi igény és szerződés alapján eladó vállalja annak teljesítését előre egyeztetett szállítási határidővel és árral. 
A termékek árának változtatási jogát az eladó fenntartja.

V. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával választhat a szállítási opciók közül. Ezt követően kerül sor új vásárló esetén a regisztrációra, a vásárló adatainak rögzítésére. Ha Ön visszatérő vásárló, akkor be kell jelentkeznie.
A vásárló a fizetési mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolás mellett minden esetben megrendelésvisszaigazolást is küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát, a választott szállítási módot, annak ellenértékét és a megrendelt termékek cikkszámait. Utólagosan ezen azonosító számokra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz.
A megrendelés feldolgozása során eladó levélben vagy telefonon is megkeresheti a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében.

VI. Szállítás

Az eladó általában a megrendelés feldolgozását követő 1-3 munkanapon vállalja a megrendelt termékek szállítását. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy telefonon közli az eladó a vásárlóval, de a szállítási módtól függően ez 1-2 napot jelent.
A szállítás időpontját az eladó minden esetben egyezteti (telefonon vagy e-mailben) a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.
Szállítási módok:
 • személyesen: a vásárló a megrendelt terméket a megjelölt nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00) az eladó által megjelölt határidőn belül személyesen átveheti az eladó 1106 Budapest, Maglódi u. 55. szám alatti telephelyén. Ez esetben is érdemes a személyes átvétel időpontjának telefonos egyeztetése, hogy az eladó előkészítse a megvásárolt terméket.
 • futárszolgálattal
 • postai úton utánvéttel, vagy ha előutalással rendezi a számla összegét a vásárló.
A vásárló köteles a küldeményt a kézbesítéskor, kiszállításkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag a kézbesítéskor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló terhére esik.
Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

VII. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:
 • Személyes átvétel esetén a vásárló a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla ellenében.
 • Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor számla ellenében.
 • A termék átvételét megelőző banki átutalással (ez egy normál banki átutalás az eladó által telefax útján vagy e-mailben megküldött számla alapján). Ebben az esetben a termék kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára.
 • Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

 

VIII. Elállás joga

A vásárló a szerződéstől a termék átvételét követően nem állhat el.
Csak megrendelést követően, de még ki nem szállított termék esetén élhet a vásárló az elállási jogával.
Ezen szándékát minden esetben írásban (e-mailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , postai úton: Megadesign Kft. 1106 Budapest, Maglódi u. 55.) köteles jelezni. Ha ezt elmulasztotta, köteles a kiszállított termék teljes vételárát, a szállítási díjat, és egyéb felmerülő költségeket megtéríteni.
Elállási szándék telefonon történő jelzését nem áll módunkban elfogadni!

IX. Jótállás, szavatosság

A hatályos jogszabályok szerint a jótállás és a garancia kötelezettsége a termék forgalmazóját terheli.
Az igény érvényesítéshez szükséges az eladó által kiállított jótállási jegy és a számla. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
Az igény közvetlenül az eladónál érvényesítendő.
Az eladó a vásárló igényét a visszahozott termékek megvizsgálását követően kiállított szakvéleménye alapján teljesíti.

X. Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételeket, vagy más módon kárt okoznak az eladónak.
Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

XI. Adatvédelem

Eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait.
Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól.
Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink automatikusan feliratkoznak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.
Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

XII. Egyéb rendelkezések

Az eladó jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a www.aluplakatkeret.hu internetes oldalon való közzététel időpontjától hatályosak.
Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.
Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 

Itt van most: Címlap Vásárlási feltételek